Lise müfredatına sosyal sorumluluk programları eklendi.

Liseden mezun olana kadar 40 saat sosyal sorumluluk projelerine katılma şartı istenecek. Liseden mezun olmak için 40 saat sosyal sorumluluk projeleri tamamlanmadan mezun olunmayacak.

Her devamsızlık gün için 1 saat sosyal sorumluluk!

Ayrıca özürlük olarak her devamsızlık günü için bir saat sosyal sorumluluk çalışması yapılacak.

Lise kaç gün devamsızlık hakkı var?

Lisede devamsızlık hakkı, özürsüz olarak 10 gün olarak uygulanıyor. Raporlu olarak evamsızlık hakkı ise 20 gün olmaktadır. Toplamda 30 günlük bir devamsızlık hakkı tanınıyor.