Askeri Yargıtay Başkanlığı, son zamanlarda bazı basın yayın organlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Askeri Yargıtay’ın kurumsal kimliği ile bazı mensuplarının kişilik haklarına yönelik iddia ve söylemlerin giderek artan bir şekilde yer alması nedeniyle açıklama yaptı.
Askeri Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Askeri Yargıtay’ın, Anayasa ve yasalarla verilen görevlerini, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı güvenceleri altında evrensel hukuk kurallarına bağlı kalarak, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yol göstericiliğinde, hukukun üstünlüğü, doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duruşu içinde yerine getiren, Türk Yargı Sistemi içinde haklı ve saygın bir konuma sahip, yüz yıllık deneyimi olan Anayasal bir kurum olduğu ifade edildi. Askeri Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Askeri Yargıtay üyeleri, askeri yarbay rütbesinde bulunan birinci sınıf askeri hakimler arasından Askeri Yargıtay Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda, boş üye sayısının üç katı kadarı belirlenen adaylar arasından Cumhurbaşkanlığınca seçilmektedir. Yapısındaki idari ve adli denetim araçlarının tümü etkin bir şekilde görev yapan kurumumuzun Başkan ve üyeleri hakkında suç ihbarları ile ilgili olarak işlem yapma yetki ve görevi Askeri Yargıtay Genel Kuruluna ve Askeri Yargıtay Yüksek Disiplin Kuruluna aittir. Askeri Yargıtay içindeki paralel yapılanmaya ilişkin söylem ve iddialar, Kurumumuzca yasal girişim yapılmasını sağlayacak ve yeterli bir sonuca ulaşmayı temin edecek somut belgeye dayandığında ve somut bilgiler içerdiğinde gerekli yasal işlemler derhal başlatılacaktır. Sözü edilen haberlerin; haberin kaynağı kişiler hakkında Askeri Yargıtay’da devam eden yargılama ile ilgili olarak temyiz incelemesinin Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 27.11.2014 tarihi gündeminde olduğu, tamamlanan disiplin soruşturması nedeniyle Askeri Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulunun 01.12.2014 tarihinde toplantıya çağrıldığı ve Askeri Yargıtay Soruşturma Kurulu tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği dikkate alındığında ilgili disiplin soruşturması, ceza soruşturması ve temyiz incelemesinin etki altına alınmasının amaçlandığı görülmektedir. Bu güne kadar, yaptığı görev nedeniyle, adil yargılamayı etkilemeye yönelik haberlere karşı açıklama yapmaktan uzak durma şeklindeki tutumunu titizlikle sürdüren ve saygınlığına zarar vermemeye azami özen gösteren Askeri Yargıtay, devam eden davalarda tarafsızlığına gölge düşürmemek amacıyla iddialarla ilgili sessizliğini sözü edilen disiplin soruşturması ve temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar sürdürecektir. Bununla birlikte, Askeri Yargıtay’ın, gerek kurumsal saygınlığına gerekse üyelerinin kişisel haklarına yönelik saldırı niteliğindeki iddialarla ilgili yasal başvuru haklarını kullanacağı bilinmelidir.”
(İHA)