Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfettişler, 10 günden bu yana denetimlerini sürdürdükleri Zonguldak maden havzasında 31 maden ocağının üretiminin durdurulması kararını verdi. Ocaklarda iş sağlığı ve işçi güvenliğini tehdit edecek eksikliklerin giderilmesi halinde üretim devam edecek.
20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na rağmen yaşanan iş kazaları üzerine Zonguldak’taki maden ocaklarında denetimler sıklaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 18 müfettiş, yaklaşık 10 gündür Zonguldak’taki maden ocaklarında denetimlerini sürdürüyor.
Denetimler sonucu hayati tehlike arz eden eksikliklerin giderilmesi ile ocaklarda üretime devam edileceğini söyleyen Zonguldak Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Gönül Demirsu, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
“Bilindiği gibi 20 Haziran 2012 tarihinde ilk kez İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayımlandı. Daha önce de denetim olmakla birlikte kanunun yayımlanmasına müteakip iş yerlerindeki alınması gereken önlemler konusundaki denetimler sürdürülmeye başlandı. Zonguldak ilimiz bilindiği gibi maden iş yerlerinin çok yoğun olduğu, maden işyerlerinde kazaların çokça olabildiği bir ilimiz. Bu nedenle daha önceden de sık sık periyotlar halinde maden iş yerleri denetlenmekteydi. Ancak 11 Kasım 2014 tarihi itibariyle Bakanımızın da talimatları gereği iş yerlerinde denetimler daha da hızlandırıldı. Bu bağlamda 18 iş müfettişinin görevlendirilmesi sonucu sahada şu anda halen denetimler devam etmektedir. Bugün itibariyle bakıldığında iş yerlerinde yapılan denetim sonucu işçilerin hayati tehlike arz eden noksanların bulunması sebebiyle 31 Ocak’ta üretim durdurulmuş vaziyettedir. İşverenlerimiz, ocak sahiplerimiz bakım çalışmalarını devam ettiriyorlar. Üretim yapmaksızın bakımlarını sürdürüyorlar. Bu çalışmalar sonucunda eksikliklerin giderilmesi halinde yine bakanlığımızın müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu noksanların giderildiği tamamen tespit edilirse yine heyet kararıyla bu işyerleri üretime açılacaktır.”
Teknik anlamdaki eksikliklerin baca ağızlarında nefeslik olmaması ve ocaklardaki suyun boşaltılması yönündeki tedbirler ve risk analizleri olduğunu söyleyen Demirsu, “Baca ağızlarında nefeslik olmaması, su boşaltılması ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması ve risk analizlerinin yapılmaması gibi işçiler için birinci derecede hayati tehlike arz eden hususlar tespit edilmesi halinde derhal iş yerlerinde üretim durduruluyor” diye konuştu.
Zonguldak maden havzasında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yanı sıra 22 redevanslı sahada kömür üretimi gerçekleştiriliyor.
(İHA)