Süleyman Soylu'nun 14 Mart 2018 tarihinde imzaladığı yazıya göre ihtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine,taşıma veya bulundurma ruhsatlı,ya da kurum kuruluş veya işyeri demirbaşına kayıtlı silahlar için her yıl en fazla iki yüz adet mermi satın alma izni verilir.

Bu miktar İçişleri Bakanı tarafından 5 katına kadar arttırılabilir. Bu hüküm gereğince yukarda belirtilen tarih itibariyle yıllık 200 adet olan mermi istihkakı en fazla 1000 adede çıkarılmıştır.

Memurlar.Net