Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Hollanda toplumunun bir parçası olan Türklere ve dost ve müttefik bir ülkeye yönelik bu saldırgan üslup ve ırkçı nitelikteki suçlamalar, hiçbir şekilde kabul edilemez ve mazur görülemez” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Hollanda’da yaşayan Türklerle ilgili ileri sürülen bazı iddialara ve resmi makamların girişimlerine ilişkin olarak, son zamanlarda Hollanda’da kendilerini kaygıya sürükleyen birtakım gelişmelerin yaşandığını söyledi. Öncelikle Türk derneklerinin faaliyetleri hakkında devlet kurumlarınca hazırlatıldığı ileri sürülen bir raporun kamuoyuna açıklandığını belirten Bilgiç, konu hakkında resmi makamlarca Temsilciler Meclisi’ne gönderilen yazıda Türkiye ve Hollanda’daki Türk dernekleri hakkında olumsuz ifadelere yer verildiğini hatırlattı. Bilgiç, sonuçları 11 Kasım tarihinde açıklanan ve 12 Kasım tarihinde Temsilciler Meclisi’nde ele alınan bir ankette Hollanda’daki Türk gençlerinin aşırılığa eğilimli ve teröre destek veren kişiler olarak takdim edildiklerini kaydederek, “Hollanda toplumunun bir parçası olan Türklere ve dost ve müttefik bir ülkeye yönelik bu saldırgan üslup ve ırkçı nitelikteki suçlamalar hiçbir şekilde kabul edilemez ve mazur görülemez. İkili ilişkilerimizin köklü geçmişi ve mevcut seviyesiyle bağdaşmayan bu mesnetsiz ırkçı saldırıların son dönemde ne maksatla gündeme taşındığını anlamakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.
Bilgiç, Hollanda’da yaşayan Türklerin ülkeye her alanda büyük katkılar sağladıklarını kaydederek, “?Türkiye, diğer Avrupa ülkelerindeki Türkler için olduğu gibi Hollanda’daki vatandaşlarının da bulundukları memlekette toplumun eğitimli, saygın ve eşit bireyleri olarak yaşamalarına önem vermekte ve sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşama etkin şekilde katılmalarını teşvik etmektedir. Hollanda’daki vatandaşlarımızın anavatanlarıyla bağlarını korumaları, öz kültür, değer ve geleneklerine sahip çıkmaları ve dini vecibelerini yerine getirmeleri, uluslararası hukukun güvencesi altındadır. Hollanda’da Türk toplumunun ayrımcılığa tabi tutulması, yabancı düşmanı, İslamofobik ve ırkçı itham, ifade ve saldırıların hedefi olması kesinlikle kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.
Bilgiç şunları kaydetti:
“Entegrasyonu beklenen Türk toplumunun haksız eleştiri ve ithamlara maruz kalmasının uyum sürecine katkı sağlamayacağı açıktır. Hollanda kamuoyunun ve özellikle de sorumluluk sahibi siyasi çevrelerin hangi amaca hizmet ettiği anlaşılmayan bu gereksiz tartışmadan ve entegrasyonu engelleyici, dışlayıcı, ırkçı ifade ve argümanlardan rahatsız olduğundan kuşku duymuyoruz. Sadece aşırıcı/ırkçı partilerin benimseyebileceği bu tarz yaklaşımlardan uzak durulması ve sorumluluk sahibi siyasi partilerin sağduyulu davranması gerektiğini düşünüyoruz. Hollanda makamlarından ikili ilişkilerimizi ileri götürme irademizi zedeleyecek girişim ve açıklamalara biran evvel son vermelerini bekliyoruz.”
(İHA)