Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç yurt dışındaki cemaat okulları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Arınç, "Cemaat okulları olarak bilinen okulların Türkiye içindeki faaliyetlerinin paralel devlet yapılanması şekline dönüştüğünden hareketle yurt dışındaki okullarına da Türkiye aleyhinde çalışmalar yapıyor mu, bu konulardaki bilgiler nedir, bunlar bir potada toplandı. Bunun da ıslah edilmesi üzerinde karar varıldı" dedi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Yurtdışındaki Türk okulları daha çok cemaat okulları olarak bilinen okullarla ilgili bir sistem değişikliği konusunda bir çerçeve çizebilir misiniz? Bir tarih var mı?" sorusu üzerine Arınç, "Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından zaman zaman dile getiriliyor. Belki 15 veya 20 yıldan bu yana dünyanın pek çok ülkesinde Türk okulları dediğimiz okullar var, eğitim faaliyetleri götürüyorlar. Hükümetimize yani Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı, hangi hükümetler döneminde olduğu hiç önemli değil. Mesela ben bunların bazılarını ziyaret etmiştim, Meclis Başkanlığım döneminde Romanya’ya gittim, Dobruca Bölgesi’ndeki Türk okullarını ziyaret etmiştim. 1 ay kadar önce Kuveyt’e gittim, yine Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullar var. Şüphesiz pek çok ülkede, Cidde’de, Medine’de, Mekke’de yine Türk okulları var. Bunlar daha çok Türk yurttaşlarımızın çocuklarına eğitim hizmeti vermek üzere onların yoğun olarak bulundukları bölgelerde açılmış okullar var. Meseleyi birbirine karıştırmayalım ancak kapsamlı bir eğitim çalışması yapmamız gerektiği kararı verildi. Sayın Milli Eğitim Bakanımız güzel bir sunum yaptı ancak bunun zenginleştirilmesi ve olabilirliği konusunda hepimiz önümüzdeki Bakanlar Kurulu’na kadar detaylı bir inceleme çalışması yapacağız. Belki önümüzdeki hafta bu konuda yapılabilecek olan çalışmalarımızı sonuçlandırmış olacağız" cevabını verdi.
"Bu konu farklı açılardan ele alınması gereken bir konudur" diyen Arınç, şunları kaydetti:
"Bu okullar bir defa yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların desteğiyle açılmış okullardır. Bunlar cemaat okulları olarak bilinirken daha sonra Türkiye içindeki faaliyetlerinin paralel devlet yapılanması şeklinde dönüştüğünden hareketle yurt dışındakilerin de Türkiye veya Türkiye aleyhinde çalışmalar yapıyor mu, bu konulardaki bilgiler nedir, bunlar da elbet bir potada toplandı. Bunun da ıslah edilmesi üzerinde karar varıldı. O karar da şudur: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın katkısıyla kurulmuş şirket, dernek veya Türkiye’den yönetilen veya o ülkelerde ortaklıklar kurmak suretiyle açılan ticari amaçlı okullar var. Bunların her birine müdahale etmek hukuken mümkün değil. Yani biz hukuk içerisinde kalacağız. Biz kalmazsak o ülkelerin kendi yasaları var. Onların hukuku içerisinde meseleye bakmamız lazım. Kaldı ki bir Türkiye’nin laik, demokratik, sosyal olduğu kadar bir hukuk devleti olduğuna da inanıyoruz. Dolayısıyla yapacağımız çalışmaların hukuk devleti ilkesine uygun olması gerekir. Mesela bir şirkete zorla el koymak zaten mümkün değil, doğru da değil. Şirketlerin devralınması veya satın alınması suretiyle bu okullardaki eğitim faaliyetlerinin devam etmesi düşünülebilir. Veya bunun dışındaki formüller de değerlendirilebilir. Ama biz meseleye 3 boyutta bakıyoruz. Bir, mevcut okullarımızın kalitesinin artırılması. Sadece 3 örneği biraz önce verdim. Bunların örnekleri çok daha fazladır. Bulundukları ülkelerdeki eğitimin daha nitelikli olması, öğretmenlerimizin daha nitelikli olması ve öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alması noktasında mevcut okullarımızın hem fiziki imkanlarının hem de eğitici imkanlarının yeniden desteklenmesi konusu. İkinci konu, biraz önce söylediğim yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının farklı biçimlerde kurmuş oldukları ve devam eden okullarının faaliyetlerinin aynı şekilde devralınmak suretiyle mümkünse devam ettirilmesi. Bir üçüncüsü de yeni açacağımız okullar. Yani bir kanunla hükümetten hükümete yapmak yerine bir vakıf kurmak suretiyle bu vakıf bünyesinde örnekleri de başka açılardan başka kurumlar açısından dikkate alacağımız biçimde bir vakıf olarak düşünüyoruz. Gönüllülük esasına dayanan bir eğitim hizmeti olarak düşünüyoruz. Ama ana hatları çizilmiş fakat detaylandırılmamış bir çalışmayla karşı karşıya kaldık. Bunu önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantılarında olgunlaştıracağız."
(İHA)