Araştırmacılar, anevrizmaların kanama riskini belirlemek için önemli bir faktörü ortaya çıkardılar. Varolan bir anevrizmanın üzerinde 'yavru' baloncukların oluştuğu durumlarda kanama riskinin üç kat arttığını tespit ettiler. Bu yeni keşif, henüz yırtılmamış olan anevrizmaların hangilerine öncelikli olarak müdahale edilmesi gerektiğini belirlemekte büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. 

Araştırma ekibinin liderlerinden Doç. Dr. Murat Şakir Ekşi, yaptığı açıklamada, anevrizmanın tehlikeli bir süreç olduğunu ve yırtılması durumunda hayatta kalma şansının oldukça düşük olduğunu belirtti. Şu anda dört hastadan sadece birinin kurtarılabildiğini vurgulayan Ekşi, yırtılmadan önce teşhis edilebilen anevrizmaların cerrahi veya girişimsel yöntemlerle tedavi edilmesinin hayatta kalma oranlarını artırdığını ifade etti. 

Araştırma sonuçlarına göre, özellikle genç yaş grubunda saptanan anevrizmaların kanama riski daha yüksek. Bu nedenle 50 yaşın altındaki hastaların anevrizmalarıyla ilgili erken müdahale yapılması gerektiği vurgulanıyor. Araştırma ayrıca, sigara içmenin, kanama riskini artırdığını ve genç yaşın riski daha da yükselttiğini ortaya koydu. 

Anevrizma, kendini belirgin bir şekilde göstermeyen bir hastalık olup, genellikle şiddetli baş ağrıları gibi belirtilerle anlaşılabilir. Doç. Dr. Ekşi, anevrizma belirtilerini tespit etmek ve riski azaltmak için düzenli sağlık kontrollerinin önemini vurguladı. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bu önemli çalışması, anevrizma hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine olanak tanıyabilir. Araştırma sonuçları, gelecekte beyin anevrizmalarının erken teşhisi ve tedavisi için rehber niteliği taşıyabilir. 

Anevrizma Nedir? 

Anevrizma, beyin damarlarının balonlaşması sonucu oluşan tehlikeli bir durumdur. Her 100 kişiden 3 ila 8'inde görülen anevrizmalar, yırtıldığında beyin kanamasına neden olabilir ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir.