Araştırmada, geç saatlerde çalışmanın özellikle ileri yaşta olan insanların vücut saatini bozabileceği ifade ediliyor.

Bu çalışma, klasik 9-5 çalışma saatleri dışındaki vardiyalı çalışmanın sağlık üzerindeki etkilerini incelemekte. Araştırmacılar, 47,811 yetişkinin istihdam, çalışma programları ve bilişsel işlev testi sonuçlarını analiz etti. Katılımcıların beşte biri kariyerlerinde vardiyalı çalışma deneyimi yaşadığını bildirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, gece vardiyasında çalışanlar, gündüz çalışanlara kıyasla yüzde 79 daha yüksek bilişsel bozulma riski taşıyor. Uzun süre gece vardiyasında çalışanlarda bu oran yüzde 53 daha yüksek bulundu.

Araştırmacılar, bu durumun vücut saatinin bozulmasından kaynaklanabileceğini belirtti. Oxford Üniversitesi'nde sirkadiyen sinir bilimi profesörü Russell Foster, bu bulguların gece vardiyasının bilişsel bozukluk riskini artırdığını göstermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Plos One dergisinde yayınlanan araştırmada, "Vardiyalı çalışmanın bilişsel işlev bozukluğu ile ilişkili olabileceğini ve sirkadiyen uyaranların nörodejenerasyona katkıda bulunabileceğini düşündürdüğünü" belirtildi. Bu sonuçlar, uyku ve vücut saati düzeninin bozulmasının kötü sağlık sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu destekleyen laboratuvar temelli ve saha çalışmalarıyla uyumlu görünüyor.