Hazine ve Maliye Bakanlığı, finans sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeleri değerlendirerek, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de uzaktan kimlik tespitinde yapay zekâ uygulamalarından faydalanabilmesini sağlayan önemli bir adım attı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tüzel Kişilerin Uzaktan Kimlik Tespitinde Yapay Zekâ Destekli Yöntemler Kullanılacak 

Daha önce sadece gerçek kişilerin müşteri kimliğinin uzaktan doğrulanmasında kullanılan yöntemler, bu yeni tebliğle birlikte ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için de genişletildi. Bu yenilikçi adım, finans sektöründeki teknolojik ilerlemeleri yansıtırken, tüzel kişilerin de müşteri ilişkilerini uzaktan kurabilmesinin önünü açtı. 

Uzaktan kimlik tespiti, teknoloji yoğun bir süreç olması nedeniyle, güvenliğin en üst düzeyde sağlanması gereken bir alanı kapsar. Bu doğrultuda, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için yapay zekâ destekli uzaktan kimlik tespiti yöntemlerinin kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlenirken, aynı zamanda bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikasyonu şartı getirildi. Bu önlem, dış hizmet alımlarında güvenliği sağlamak amacıyla atıldı. 

Ayrıca, uzaktan kimlik tespitinde yapay zekâ uygulamalarının kullanıldığı durumlarda, teknik detaylara yönelik raporlama şartı da tebliğ kapsamında yer aldı.