BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik olarak alınan koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurduğu karara göre, risk ağırlıklarını artırarak sermaye yeterliliği standart oranlarını belirlemiştir. Bu karar kapsamında, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıkları yükseltilmiştir. 

Yapılan açıklamada ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda artık geçerli olmayacağı ve bu tür harcamalarda taksitlendirme yapılmayacağı belirtilmiştir. Bu kararla birlikte, yurtdışı seyahatlerinde ve konaklamalarda kredi kartı taksit avantajı kullanma imkânı ortadan kalkacaktır. 

Bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren bu yeni düzenleme ile BDDK'nın finansal istikrarı destekleme amacı güttüğü ve tüketicilerin harcama alışkanlıklarının şekillenmesinde önemli bir adım attığı gözlemlenmektedir. 

Kamuoyuna duyurulan bu kararın yürürlük tarihinden itibaren, hava yolu, seyahat ve konaklama gibi yurt dışı harcamalarında taksit seçeneği sunulmayacağı için tüketicilerin bu harcamaları tek seferde yapmaları gerekecek. Banka müşterileri, yurtdışı alışverişlerinde taksit avantajı yerine alternatif ödeme yöntemlerini tercih etmek durumunda kalacaklar. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu kararı ile bankalar ve kredi kartı şirketleri, yurt dışı harcamalarında taksit seçeneğini sunmamak zorunda kalacaklar ve tüketicilere yönelik kampanyalarda bu tür harcamaların taksitlendirilmemesine özen gösterilecektir.