Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 39,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 25,6, yüzölçümü yüzde 39,2, değeri yüzde 54,4, daire sayısı yüzde 33,3 oranında arttı.
Yapı ruhsatı verilen binaların 2014 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 173,1 milyon metrekare iken; bunun 98,1 milyon metrekaresi (yüzde 56,6) konut, 46,4 milyon metrekaresi (yüzde 26,8) konut dışı ve 28,6 milyon metrekaresi (yüzde 16,6) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre 124,8 milyon metrekare (yüzde 72,1) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9,6 milyon metrekare (yüzde 5,6) ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.
Yapı sahipliğine göre, özel sektör 151,6 milyon metrekare (yüzde 87,6) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 18,8 milyon metrekare (yüzde 10,8) ile devlet sektörü ve 2,8 milyon metrekare (yüzde 1,6) ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 809 bin 597 dairenin 761 bin 525’i özel sektör, 37 bin 406’sı devlet sektörü ve 10 bin 666’sı yapı kooperatifleri tarafından alındı.
İllere göre 29,6 milyon metrekare (yüzde 17,1) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 18,8 milyon metrekare (yüzde 10,9) ile Ankara, 7,8 milyon metrekare (yüzde 4,5) ile Bursa illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Ardahan ve Tunceli oldu.
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 165 bin 996 adet (yüzde 20,5) ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 77 bin 375 adet (yüzde 9,6) ile Ankara ve 34 bin 731 adet (yüzde 4,3) ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkâri, Muş ve Tunceli oldu.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 17,3 ARTTI
2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 15,8, yüzölçümü yüzde 17,3, değeri yüzde 29,7, daire sayısı yüzde 12,1 oranında arttı.
Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2014 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 112,3 milyon metrekare iken; bunun 67,5 milyon metrekare’si (yüzde 60,1) konut, 28,5 milyon metrekaresi (yüzde 25,4) konut dışı ve 16,3 milyon metrekaresi (yüzde 14,5) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 79,7 milyon metrekare (yüzde 71,0) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,3 milyon metrekare (yüzde 5,6) ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
Yapı sahipliğine göre, özel sektör 98,2 milyon metrekare (yüzde 87,5) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,3 milyon metrekare (yüzde 10,0) ile devlet sektörü ve 2,8 milyon metrekare (yüzde 2,5) ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 568 bin 570 dairenin 519 bin 597’si özel sektör, 36 bin 576’sı devlet sektörü ve 12 bin 397’si yapı kooperatifleri tarafından alındı.
İllere göre 21,1 milyon metrekare (yüzde 18,8) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 11,9 milyon metrekare (yüzde 10,6) ile Ankara, 5,8 milyon metrekare (yüzde 5,2) ile Antalya izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Batman ve Ardahan oldu.
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 110 bin 584 adet (yüzde 19,4) ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 54 bin 514 adet (yüzde 9,6) ile Ankara ve 33 bin 679 adet (yüzde 5,9) ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Batman, Bayburt ve Muş oldu.
(İHA)