İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) ev sahipliğinde düzenlenen “1. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Çalıştayı” sona erdi. Yerel yönetim tiyatrolarının yasal dayanaklarını güçlendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yapılan çalıştay 3 gün sürdü. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Konya, İstanbul, Ordu, Tekirdağ büyükşehir belediyelerinin şehir tiyatrolarının da katılığı etkinlikte genel sanat yönetmenleri ile sanatçıların yanı sıra bürokratlar bir araya geldi. Çalıştayda sanatsal özerklik vurgusu yapılırken, şehir tiyatrolarına özel yasal düzenlemelerin gerekliliği vurgulandı. 

Bildirge hazırlandı Şehir Tiyatroları Çalıştayı’nda, şehir tiyatrolarının yasal statülerinin ve mevzuata ilişkin düzenlemelerin yanı sıra personel ile sanatçıların istihdam süreçlerindeki sorunların üzerinde duruldu. Tiyatrolar arasındaki mevzuat ve yasal statülerde ortaya çıkan farklılıklara dikkat çekilen çalıştayda şehir tiyatrolarına özel bir yasa hazırlanması için gerekli girişimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldı. 1. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Çalıştayı’nda, tiyatrolar arasında kurulan diyaloğun sürekli hale getirilmesi ve gerekli durumlarda kendine has yasal yöntemler geliştirerek bu doğrultuda çalışacak mekanizmaların oluşması konusunda fikir birliğine varıldı. Çalıştayda 13 şehir tiyatrosunun ortaklaştığı kararlar bir bildirge altında toplandı. Bildirge önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.