Sanat   
Şehirde;Tekkeköy Eğitim ve Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi,Canik Kültür Merkezi, Atakum Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi olmak üzere şehirde dört kültür merkezi bulunmaktadır. Bunların yanında 2008 tarihinde kurulan Samsun Devlet Opera ve Balesi şehirdeki tek opera, bale sahnesidir.
Müzik  
Samsun’da 1932'de Halkevi'nin açılması ve Musikî Yuvası'nın kurulması ile birlikte müzik alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca halkevlerinin kurulmasıyla Samsun halk türküleri ile oyunları araştırılmaya başlanmıştır. 1970 yılında da bir başka önemli müzik topluluğu olarak kurulan Samsun Musikî Cemiyeti gerek şehir içi gerek şehir dışında önemli çalışmalar yapmıştır.Birçok kitleye konser veren cemiyet günümüzde halen faaldir. Samsun da bu alanda faaliyet gösteren bir başka çalışma da Belediye Konservatuvarıdır. Samsun Mevlevihanesi, Samsun'da müzik kültürünün bilinen ilk merkezi olması sebebiyle önemlidir.
Tiyatro
Samsun'da açılan ilk tiyatro binası Ermeni Kulübü'dür. Tanzimat dönemi ile birlikte faaliyetlerini sürdüren Ermeni Tiyatrosu 1883 yılında kurulmuştur. Aynı dönemde gezici kumpanyalar ve topluluklar da Samsun'da gösteri yapmışlardır.Şehirde1907'de Nemlizade Hamdi Bey tarafından ikinci tiyatro yaptırılmıştır. Bu tiyatro Meşrutiyet Tiyatrosu olarak da bilinir.Bunların yanı sıra Piyaloğlu İshak ve Boduroğlu Tiyatrosu da şehirde varlığı bilinen diğer tiyatrolardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da Samsun’da tiyatroya olan ilgi devam etmiştir.
Sinema
Samsun'daki ilk film gösterimleri ara ara şehre gelen sinematograflar aracılığıyla gerçekleşmiştir. Şehrin ilk sinema salonu 1910 yılında açılmıştır. Boduroğlu Sinemasının ardından 1912 yılında Venüs ve Osmanlı sinemaları, 1913 yılında da Pathé sinema salonu açılmıştır. Şehirde ki sinema ve etkinlik takvimini habersitemiz aracılığı ile takip edebilirsiniz.
Spor
Her ilde olduğu gibi Samsunda da spor takımları mevcuttur. Bu spor takımlarından en büyüğü ise Samsunspor takımıdır. Şehirde bu takımların arasında pek çok sportif faaliyet yapılmaktadır.