Bu işçiler arasında elbetteki bir kısım taşeronun kadroya geçişi olumlu sonuç verebilecek iken, birkısım taşeron ise çeşitli nedenlerle elenebilecek. Örneğin, emekliliğe hak kazanmış olanlar, güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar veya sınavı geçemeyenler... gibi kadroya geçemeyecek ve sözleşmeleri en geç 02.04.2018 tarihinde feshedilecek olan taşeronlar olacaktır.

Sözleşmelerin feshine ilişkin hususlarda gerek 696 sayılı KHK'da gerekse sonradan yayınlanan usul ve esaslara ilişkin Tebliğ'de bir açıklık bulunmamakta.

Başvuru Formunun Ekleri Verilmiş mi? gibi önincelemeyi gerektiren değerlendirmelerden sonra güvenlik soruşturması formları değerlendirilecek. İlgili İdarelerden Arşiv araştırmaları istenilecek. Tespit Komisyonu, intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesini kendi yapacak ve Komisyon, güvenlik soruşturması olumsuz olan kişilerin kadroya alınmaması yönünde değerlendirmede bulunabilecek.

Peki bu süreç sona erdiğinde kadroya geçemeyen yani haklarında kadroya alınmaması yönünde değerlendirmede bulunulan taşeronların ihbar tazminatı ya da ücrete dönüşen kullanamadıkları yıllık izin alacakları gibi alacakları ne olacak?Bu alacakları nereden ve kimden talep edebilecekler?

696 sayılı KHK ve uygulamaya yönelik çıkarılan tebliğ incelendiğinde ödenmemiş bu alacaklara ilişkin bir boşluğun bulunduğu göze çarpmaktadır.

Oysa ki,4857 sayılı İş Kanunu taşeronun Yıllık izin hakkını koruma altına almış; işvereni değişse dahi aynı işyerinde çalışan işçilerin izin haklarının yanmayacağını belirtmiştir. Yargı önüne gelen pek çok uyuşmazLıkta da bu hakların yanmayacağı şeklinde değerlendirmeler mevcuttur.

Ancak, İşçilerin kadroya alınması ile pek çok taşeron şirket kapanacağından,mevcut alacaklara ilişkin bu ödemelerin ne olacağı belirsizliğini korumakla birlikte, çeşitli nedenlerle (güvenlik soruşturması vs.) kadroya geçemeyen taşeronun kalan tazminat ve alacakları önümüzdeki günlerde tartışma konusu olacak gibi görünmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi