Kasım ayındaki KPDK toplantısı sonrası oluşturulan alt komisyonca, belirlenen konuları sıralayan Yalçın, bunlardan sadece bir tanesinin hayata geçirildiğini söyledi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ KADROLU İSTİHDAM

Yalçın, “Saydığımız konu başlıklarından yalnızca 4/C’li personelin statüsüne ilişkin bir düzenleme hayat bulmuş, ancak geçiş yapacak personele yönelik henüz bir uygulama düzenlemesi ortaya konulmamıştır. Memur-Sen’in kuruluşundan bugüne kırmızı çizgisi olan iki unsur, kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdamdır. Bu noktada, biz geçici personel statüsündeki 4/C istihdamını da sözleşmeli personel kapsamında 4/B istihdamını da doğru bulmadığımızı sürekli deklare ettik. İş güvencesi kırmızı çizgimiz derken kastımız ve amacımız, üyelerimizin, kamu görevlilerinin hakkını korumakla sınırlı değil, milletin de hukukunu gözeten bir bakışla bunu söylüyoruz. Kamu personel sistemi iç rekabet odaklı, ayrımcılığa zemin oluşturan hükümlerle donatılmış bir sistem olarak kurgulanamaz” dedi.

DEĞİŞİM SÜRECİNE SENDİKALAR DA DAHİL EDİLMELİ

Anayasa değişikliğiyle 2019 yılı sonuna kadar ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’nin bütün yönleriyle hayata geçeceğini belirten Yalçın, “Hükûmet modeli değişikliği, yürütme erkine ilişkin şekil değişikliği kuşkusuz diğer altyapılara, sistemlere de etki edecek. Bunların başında, kamu yönetimi ve kamu personel sistemi yer alıyor. Kamu yönetimi temalı değişikler kamu personel rejiminin yönetiminde değişikliklere neden olacağından sendikalar da değişiklik süreçlerine dâhil edilmelidir. Hâlihazırda, hükümet sistemi değişikliğine uyum noktasında idari ve siyasi zeminde yürütülen çalışmalar var. Bu çalışmaların varlığından haberdar, konu başlıkları ve içeriğinden ise henüz bilgi sahibi değiliz” diye konuştu.