6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok sayıda can kaybı ve yıkıma sebep olan depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacından dolayı bir defaya mahsus getirilen ek MTV’nin iptaline yönelik başvuru ile ilgili karar verildi. Anayasa Mahkemesi, iptal başvurusunu reddetti.

AYM'DEN EK MTV KARARI

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çok dayıda can kaybı ve yıkıma sebep olan depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacından dolayı bir seferlik olmak üzere getirilen ek MTV'nin iptal edilmesi talep edilmişti. CHP, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi kararına itiraz etmiş ve bu kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. AYM, ek MTV kararını açıkladı.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

6 Şubat depremleinin yaralarını sarmak, depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen ek MTV, sadece bir defaya mahsus olarak uygulanacak. CHP'den ek MTV'ye itiraz gelmiş ve kararn iptali için AYM'ye başvuru yapılmıştı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, dosyayı bugün esastan görüştü ve iptal sistemini karara bağladı. AYM, bir defaya mahsus ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin başvuruyu reddetti. Bu kapsamda Ağustos ayında ödenmeyen taksitle birlikte Kasım ayında ödenmesi gereken ikinci taksitin ödemesi yapılacak.

ÖDEMELER 2 TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

2023 yılında 6 Şubat depremleri nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere ek MTV getirildi. Bu kapsamda ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemeler Ağustos ve Kasım ayları olmak üzere 2 taksit halinde yapılmasına karar verildi. 

DEPREMZEDELER EK MTV'DEN İSTİSNA TUTULACAK

Öte yandan depremzedeler ek MTV'den istisna tutulacak. Bu karar kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle mücbir sebep hali ilan edilen Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ ve Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihinden itibaren kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem sebebiyle yıkılan veya ağır yada orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem sebebiyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutulacak.