Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Hazine taşınmazlarının yönetiminden Ocak-Ekim 2014 döneminde 2B taşınmaz satış gelirleri de dahil olmak üzere 2,5 milyar TL gelir elde ettik” dedi.
Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı’nın 2015 bütçesi, 2013 Kesin Hesapları ve Sayıştay Raporları hakkında bilgi verdi.
Şimşek, Bakanlığın 2013 yılı Kesin Hesabına ilişkin olarak, "Bakanlığımın bütçesinde 2013 yılsonu itibariyle 98 milyar TL olan ödeneğin 96,9 milyar TL’lik kısmı kullanılmıştır. Bu ödeneğin 1,8 milyar TL’si Bakanlığımın kendi ihtiyaçları için harcanmıştır. Kalan 95,1 milyar TL ise diğer idarelere aktarılmıştır. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 36,5 milyar TL, Mahalli idare payları olarak 32,4 milyar TL, Yükseköğretim Kurumları’na 14,7 milyar TL, fon payları olarak 6,7 milyar TL, İl Özel İdareleri’ne; kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün devredilen personel ücretleri için 1,5 milyar TL, köylerin altyapısını desteklemek Amacıyla 878 milyon TL, Belediyelere altyapılarının desteklenmesi amacıyla 526 milyon TL, diğer idarelere 1,9 milyar TL kaynak transferi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
2015 yılı için Maliye Bakanlığı’nın gider bütçesi için 127,3 milyar TL Ödenek teklif edildiğini söyleyen Şimşek, "Bu ödeneğin 2,4 milyar TL’si Bakanlığın ihtiyaçları için kullanılacaktır. Bu çerçevede, personel ve sosyal güvenlik giderleri için 1,6 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri için 639 milyon TL, sermaye giderleri için 162 milyon TL, cari transferler için 13 milyon TL Ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı Ödenek teklifimiz yüzde 98.1’ne tekabül eden 124,9 milyar TL ise ilgili idarelere transfer edilecektir. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 46,3 milyar TL, mahalli İdare payları için 44,7 miyar TL, Yükseköğretim Kurumları’na 17,2 milyar TL, fon payları için 9 milyar TL, yedek ödenekler için3,6 milyar TL, İl Özel İdareleri’ne; kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün devredilen personel ücretleri için 818 milyon TL, köylerin altyapısını desteklemek Amacıyla 367 milyon TL, Belediyelere altyapılarının desteklenmesi amacıyla 590 milyon TL, diğer idarelere 2,4 milyar TL ödenek öngörülmüştür” şeklinde konuştu.
Kamuoyunda 2B kanunu olarak bilinen 6292 sayılı kanun kapsamında 21 Kasım 2014 tarihi itibariyle yaklaşık 708 bin kişi satı alma başvurusunda bulunduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:
“Satışı yapılabilecek nitelikte olan taşınmazlara ilişkin olarak yaklaşık 619 bin hak sahibinden 497 bininin satış işlemlerini tamamladık. 378 binin üzerinde taşınmazın mülkiyetini hak sahiplerine devrettik. Geri kalan hak sahiplerinin satış işlemleri ise hızla devam etmektedir. 21 Kasım 2014 tarihi itibariyle 2B taşınmazların satışından 3,2 milyar TL tahsis ettik. 6292 sayılı kanunda yaptığımız değişiklikle Hazineye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine ilişkin son başvuru tarihini 27 Nisan 2015 tarihine uzattık. 21 kasım 2014 tarihi itibariyle Hazineye ait tarım arazilerin9i almak için yaklaşık 134 bin kişi başvurmuştur. Hazine taşınmazlarının yönetiminden Ocak-Ekim 2014 döneminde 2B taşınmaz satış gelirleri de dahil olmak üzere 2,5 milyar TL gelir elde ettik.”
Şimşek, genel bütçe vergi gelirlerini sıraladı:
“Gelir vergisi 82,3 milyar TL, kurumlar vergisi 36,1 milyar TL, Dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) 44,2 milyar TL, İthalde alınan KDV 75,1 milyar TL, Özel tüketim vergisi (ÖTV) 94 milyar TL; Motorlu taşıtlar vergisi 8,8 milyar TL, BSMV 8,7 milyar Damga vergisi 11,4 milyar TL, harçlar 15,6 milyar TL, Özel İletişim Vergisi 4;7 milyar TL, Gümrük Vergisi 6,9 milyar TL ve diğer vergiler 1,5 milyar TL olarak tahmin edilmiştir.”
(İHA)