Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve yürürlüğe giren "Isınma Destekli Kömür Yardımı" kararı ile birlikte, "Kömür yardımı için nasıl başvurabilirim?" sorusu vatandaşlar arasında yaygınlaştı.

Kömür dağıtımı nasıl, ne zaman olacak?

29 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı bu yeni yönetmelik kapsamında, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak. Bu süreç, il ve ilçe bazında valilikler aracılığıyla koordine edilecek. Yardımın hangi bölgelere ne miktarda yapılacağına dair kriterler, bölgesel hava şartları, önceki yıllardaki yardım miktarları ve ihtiyaç sahibi ailelerin sayısı gibi etkenler ışığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından saptanacak.

Kömür yardımı için başvuru süreci nedir?

Resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, kömür yardımı için başvuruların e-Devlet platformu veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Yardımın dağıtılacağı kriterler ve başvuru şartları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca belirlenip ilan edilecek.

Kömür yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır 2023 kömür yardımı

Kömür Yardımının Hedefi ve Kapsadığı Alanlar

Bu destek programının öncelikli amacı, ekonomik sıkıntı içerisindeki ailelerin kış aylarında sıcak bir evde yaşamasını garantilemek ve elde edilen yardımın diğer amaçlarla kullanılmasının önüne geçmektir. Dağıtılacak kömür miktarı, coğrafi konumun getirdiği hava şartları, önceki dönemlerdeki yardım oranları, kömürün enerji değeri ve olası kriz anları gibi değişkenlerle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ayarlanacak.

Dağıtılacak kömür miktarı, yerel düzeydeki analizlerle belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde organize edilecek. Kömür dağıtım işlemleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleriyle iş birliği yaparak, Bakanlığın belirleyeceği kriterlere göre yapılacak.

Kömür Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Ekonomik destek ihtiyacı olan aileler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde saptanacak. Bu aileler, il ve ilçelerde hizmet veren sosyal yardımlaşma vakıfları tarafından seçilecek. Vakıfların belirlediği hane listeleri, Bakanlık nezdinde incelenecek ve son hali verilecek.

Kaynak: Haber Ufku