Tüketicileri Koruyan Düzenlemeyi Anlattı

26 Ocak 2015 Pazartesi 10:56
Bu haber 632 kez okundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 24 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ’Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin tüketicileri koruyan düzenlemeler içerdiğini belirtti. Tüketiciler açısından zaruri ihtiyaç haline gelen...

Tüketicileri Koruyan Düzenlemeyi Anlattı
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 24 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ’Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin tüketicileri koruyan düzenlemeler içerdiğini belirtti.
Tüketiciler açısından zaruri ihtiyaç haline gelen birçok mal veya hizmete ilişkin abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla düzenleme gerçekleştirildiğini belirten Bakan Canikli, "Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ’Abonelik Sözleşmeleri’ başlığı altında kapsamlı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kanuna dayanarak hazırlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği, 24.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarihten itibaren üç ay sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik, elektrik, su, doğalgaz, sabit veya mobil telefon, internet gibi birçok mal veya hizmete ilişkin abonelik sözleşmelerinde tüketicileri daha fazla koruyacak düzenlemeler içeriyor. Böylece tüketicinin tam bilgilendirilmesini esas alan ve tüketicinin hakkını sonuna kadar gözeten düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN BİR ÖRNEĞİ TÜKETİCİYE VERİLECEK
Yeni yönetmelikle satın alınan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicilerle abonelik sözleşmesi yapılacağını ifade eden Bakan Canikli, "Abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirildi. Tüketicilerin haklarının, aldıkları mal veya hizmetin bedellerinin, tüketicilerin katlanacağı maliyetlerin neler olduğu, satıcı ve sağlayıcının sorumlulukları, tüketicinin oluşan zararlarının nasıl ve ne kadar sürede tazmin edileceği ayrıntılı olarak bu sözleşmelerde yer alacak" diye konuştu.
Yeni düzenleme ile ön ödemeli hizmetler hariç olmak üzere hizmete ilişkin ücretlendirme işleminin hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlatılabileceğini kaydeden Bakan Canikli, böylece tüketiciye sunulmamış hiçbir hizmetin bedelini tüketiciden talep edilemeyeceğini bildirdi.

FATURALAR BİR AYLIK SÜREYİ KAPSAYACAK
Faturalandırma dönemi değiştirilerek birim fiyatın arttırılması gibi uygulamaların da önüne geçileceğini söyleyen Bakan Canikli, düzenlemeyle satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemlerinin sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir ay olacağını vurguladı. Bakan Canikli, faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranına da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen zam oranını aşmamak kaydıyla üst sınır getirildiğini belirtti.

SÖZLEŞME TÜKETİCİNİN ONAYI İLE UZATILABİLECEK
Bakan Canikli, yeni düzenleme ile tüketicinin onayı alınmadan abonelik sözleşmesi uzatılması gibi uygulamaların ortadan kaldırılacağını söyledi. Bakan Canikli, şöyle devam etti:
"Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak. Ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilecek. Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemeyecek.”

TÜKETİCİ TAAHHÜTNAMEYE İLİŞKİN HER AYRINTIYI BİLECEK
Yönetmelikle getirilen değişikliklerden bir diğerinin taahhüt sürelerine ilişkin olduğunu ifade eden Bakan Canikli, "Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında değişiklik yapılamayacak. Satıcı veya sağlayıcının taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı, sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi, taahhüt ettiği taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacak. Ayrıca taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi gibi bilgiler taahhütnamelerde zorunlu olarak yer alacak. Yönetmeliğe göre imzalanan taahhütnamenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi de zorunlu kılındı. Tüketici taahhütnameye ilişkin her ayrıntıyı bilecek" dedi.

ABONELİĞİNİ FESHEDEN TÜKETİCİDEN ALINACAK ÜCRETE SINIRLAMA
Bakan Canikli, yönetmeliğe göre taahhütlü aboneliğini süresinden önce fesheden tüketicilerden talep edilecek bedelin tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı olacağını belirtti. Tüketicinin adres değişikliği durumunda da mağdur edilmeyeceğini söyleyen Bakan Canikli, "Tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkânsız olması durumunda tüketici herhangi bir bedel ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilecek. Yeni düzenleme ile hizmet sağlayıcı taahhüt kapsamında verilen malın ayıbından da sorumlu tutulacak" diye konuştu.

ÖDEME TUTARINA BİR YIL İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK
Düzenleme ile tüketicilerin abonelik süresince ödeme bildiriminin ayrıntılarına ücret ödemeksizin erişebileceğini ifade eden Bakan Canikli, ödeme bildiriminin tüketiciye son ödeme tarihinden en az yedi gün önce gönderileceğini vurguladı. Bakan Canikli, ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masrafların tüketiciden talep edilemeyeceğini, tüketicilerin ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ödeme bildirimine itiraz edebileceğini belirtti.

TÜKETİCİ İSTEDİĞİ ZAMAN SÖZLEŞMEYİ FESHEDEBİLECEK
Yeni düzenleme ile tüketicilerin istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacağını kaydeden Bakan Canikli, şunları kaydetti:
"Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek ve sözleşmenin feshi, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacak. Abonelik sözleşmesini fesheden tüketicilere yapılacak bedel iadesi, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde gerçekleştirilecek. Hizmet bedelini sonradan ödeyen tüketicilere fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde son bir fatura gönderilerek borçları konusunda bilgilenmeleri sağlanacak."

ÇAĞRI MERKEZİNE YÜKSEK TARİFE UYGULAMASINA SON
Yönetmeliğin çağrı merkezleri ücretlerine ilişkin düzenleme de içerdiğini belirten Bakan Canikli şöyle konuştu:
“Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile iletişime geçebilmesi için bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife düzenlenemeyecek. Böylece tüketicilere ek maliyet getirebilen uygulamaların önüne geçilecek.”
Bakan Canikli, 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasların “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği” ile ayrıntılı olarak belirlenmesiyle uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunların giderilmesinin amaçlandığını vurguladı.
(İHA)
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x