Hakimler ve Savcılar Kurulu yaptığı açıklamada;

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylaması sonucu kabul edilen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından 27 Nisan 2017 tarihinde kesinleştirilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 üncü maddesi ile değişik 2709 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinde;

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundaki "Yüksek" ifadesinin madde metninden çıkarılması ve yeni oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulunun on üç üye ile iki daire halinde çalışacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Anayasa değişikliği sebebiyle Hakimler ve Savcılar Kurulunun logosunun değiştirilmesi hususu görüşülerek, Genel Kurul tarafından 17/01/2018 tarih ve 39 sayılı karar ile yeni logo kabul edilmiş ve yeni logomuz Türk Patent ve Marka Kurumunun 23.02.2018 tarihli onayı ile koruma altına alınmıştır. Saygı ile duyurulur.

Memurlar.Net