Artık terör örgütü FETÖ ve PKK üyeleri ile cinsel saldırı suçu işleyenler kamuda işçi olamayacak

31 Mart 2018 Cumartesi 13:10
Bu haber 7737 kez okundu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Artık terör örgütü FETÖ ve PKK üyeleri ile cinsel saldırı suçu işleyenler kamuda işçi olamayacak
 ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMINDA 3 YENİ DÜZENLEME
 
1- Artık FETÖ, PKK gibi terör örgütü mensupları eski hükümlü kapsamında kamuya işçi olarak alınmayacak
 
2- Çocuk istismarcıları artık eski hükümlü kapsamında istihdam edilmeyecek
 
3- Taşeron personel iken hüküm giydiği için kadroya geçirilmeyenler eski hükümlü statüsünde işçi olabilecek
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
 
Yapılan değişiklik ile birlikte eski hükümlü tanımı değiştirildi ve yönetmeliğe taşeron personel bir geçici madde eklendi.
 
Eski hükümlü tanımında yapılan değişikliğe göre artık terör örgütü suçlarından dolayı ceza alanlar eski hükümlü statüsünde kamu kurumlarının kadrolarına işçi olarak alınmayacaktır.
 
Yine yapılan bir başka düzenlemeyle, gerek kadınlara karşı cinsel saldırı gerekse de çocuklara cinsel istismarda bulunanlar da eski hükümlü statüsünde kamuya işçi olarak alınmayacaktır.
 
Bu suçlar dışında kalan suçlardan dolayı ceza alanların ise hayata yeniden adapte olabilmeleri açısından cezalarını tamamlamalarının akabinde, eski hükümlü belgesi almak kaydıyla kamu kurumlarının işçi kadrolarında kura usulüyle işe alınmalarına devam edilecektir.
 
Yapılan son düzenleme ise taşeron personele yöneliktir. Hapis cezası aldığı ve güvenlik soruşturmasında bu kayıt çıktığı için işçi kadrosuna geçirilmeyen taşeron personel, eski hükümlü statüsünde, ilana çıkılmaksızın ilgili kamu kurumunca işçi statüsünde işe alınabilecektir.
 
İŞTE YAPILAN DÜZENLEMELERİN ESKİ VE YENİ HALİ
 
ESKİ HÜKÜM
 
a) (Değişik bend: 18.07.2017 - 30127 s. R.G. Yön./1. md.) Eski hükümlü: Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,
 
YENİ HÜKÜM
 
"a) Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,"
 
YENİ HÜKÜM
 
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
"Eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınma
 
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçirilemeyen alt işveren işçilerinden; bu Yönetmelik kapsamında eski hükümlü olduğunu belgelendirenler, sürekli işçi kadrosuna/geçici işçi pozisyonuna geçiş yapamadığı ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Kurumdan talepte bulunmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınabilir."
 
(memurlar.net)

Yorum Gönder

@name x